نوشته های مربوط به برچسب: لینک - صفحه 3

۱۸ اسفند, ۱۳۹۰

پیوند یا لینک چیست؟

اصول وبلاگ نویسی ۷۱ دیدگاه

اگر با مفهوم و کارکرد پیوندها آشنا نیستید، پیشنهاد می شود که این مطلب را بخوانید.
تا به حال شاید با کلمه پیوند یا لینک در سایت ها یا وبلاگ های مختلف بسیار روبرو شده باشید که باید مطالبی را در مورد آنها بدانید تا در زمینه وبلاگ نویسی هم از کارکرد آنها استفاده کنید. اگر شما وبلاگی داشته باشید باید بتوانید یک پیوند را به وبلاگ خود اضافه کنید و با مفهوم این کار به طور کامل آشنا باشید.


هاست فوق ارزان وبنولوگ